Trước khi lộ ảnh ôm hôn Minh Hằng, Quốc Trường đã nói "Bảo Anh chính là người vợ lí tưởng"


loading...