Giang Sơ Ảnh chuộng váy cắt khoét

Giang Sơ Ảnh, diễn viên "30 chưa phải là hết", thường dự sự kiện với thiết kế tôn vòng một.

loading...