Phim tài liệu khai thác chuyện Woody Allen ấu dâm

Diễn viên Mia Farrow nói giới thiệu Woody Allen với gia đình là sai lầm lớn trong đời bà, dẫn tới việc đạo diễn ấu dâm con gái nuôi.

loading...