Lo cho cổ phiếu ngành xây dựng

Vốn là ngành có biên lợi nhuận mỏng, cạnh tranh khốc liệt, hay bị tồn đọng vốn… nay các doanh nghiệp ngành xây dựng lại đang phải đối mặt với việc giá nguyên vật liệu tăng đột biến có thể ăn mòn lợi nhuận, khiến các dự án đội chi phí dẫn tới lỗ nặng.

loading...