BSI:Chứng khoán BSC giao dịch phiên cuối cùng tại HoSE từ 28/4 để chuyển sang HNX

Hơn 122 triệu cổ phiếu BSI sẽ ngừng giao dịch trên HoSE vào 28/4.
Trước đó đã có 8 cổ phiếu hoàn thành việc chuyển giao dịch từ HoSE sang HNX là VFG, ABT, VND, NSC, BBC, SSC, PAN và TVB.

loading...