Các quỹ ETF sẽ mua bán như thế nào trong kỳ cơ cấu lần này?

VFMVN Diamond ETF sẽ hạ tỷ trọng nhiều cổ phiếu ngân hàng hiện tại như MBB, VPB, TPB, TCB và CTG.
VNFin Lead ETF sẽ bán mạnh STB, trong khi mua nhiều nhất SSI.
Các quỹ mô phỏng VN30 Index sẽ bán mạnh nhất VPB, trong khi mua vào VNM và CTG.

loading...