Bán đấu giá hàng loạt nhà, đất công sản ở trung tâm Quảng Ngãi

- UBND tỉnh Quảng Ngãi đang lên kế hoạch đấu giá 16 nhà, đất công sản để thu tiền cho ngân sách.
- Trụ sở Liên đoàn địa chất 502 cũ trên đường Hùng Vương có diện tích rộng nhất, 1.861 m2 cũng nằm trong danh sách đấu giá lần này.

loading...