Đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, khu phi thuế quan

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn; xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu.

loading...