Đầu tư khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu 752 ha tại Hải Phòng

- Dự án được thực hiện ở khu vực Zone 4, thuộc đồ án quy hoạch chi tiết 1/2.000 khu vực Cát Hải thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.
- Nhà đầu tư thực hiện dự án là CTCP Đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện.

loading...