Quốc hội thông qua việc tách dự án sân bay Long Thành  CafeLand - Chiều nay (19/6), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tỷ lệ 82,08% đại biểu tán thành.

loading...