'Tiền mất tật mang' khi mua nhà là tài sản chung  Nhiều người mua nhà, đất do không tìm hiểu kỹ tình trạng pháp lý của bất động sản dẫn đến “tiền mất tật mang”...

loading...