Cuối năm 2017 sẽ rõ phương án mở rộng Tân Sơn Nhất

(TBKTSG Online) - Sau khi tư vấn hoàn thành việc xây dựng các phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, các cơ quan liên quan sẽ thành lập hội đồng thẩm định có ý kiến chính thức báo cáo Thường trực Chính phủ trước tháng 12-2017.

loading...