Nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã trả nhà công vụ

Sáng nay (19/6), ông Hà Hùng Cường – Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã làm thủ tục trả nhà công vụ.

loading...