Khách quốc tế phải đóng một phần Quỹ hỗ phát phát triển du lịch

Một phần phí tham quan, phí cấp thị thực của khách quốc tế sẽ được trích vào Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch từ đầu năm 2018.

loading...