Tình trạng nhà xây dựng không phép tiếp tục ‘leo thang’

Trong 5 tháng đầu năm, số lượng công trình xây dựng không phép bị xử phạt tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; xây dựng sai phép cũng tăng 6,5%.

loading...