Quảng Nam: Công ty Tây Trường Sơn đã làm giả quyết định khai thác cát tại Hội An  CafeLand - Ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết sau hơn 1 tháng tìm hiểu, các cơ quan chức năng đã xác định đối tượng làm giả quyết định của chính quyền địa phương trong việc tổ chức khai thác và hợp thức hóa nguồn cát tại Hội An, là công ty Tây Trường Sơn.

loading...