Hướng nào cho hai dự án tổng vốn 300 ngàn tỷ?  Nợ công và bội chi đều cao, tăng trưởng GDP nhiều khả năng không đạt, ngân sách "bóc ngắn cắn dài", nhưng tại kỳ họp này Quốc hội có thể sẽ xem xét hai dự án lớn với tổng số tiền đầu tư dự kiến trên 300 ngàn tỷ đồng.

loading...