Đầu tư trong cụm công nghiệp sẽ được miễn tiền thuê đất từ 7 – 11 năm  CafeLand – Đó là một trong những nội dung tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với cụm công nghiệp vừa được Chính phủ ban hành sẽ có hiệu lực vào ngày 15/7 tới.

loading...