Hãng tàu biển lỗ 3.400 tỷ xin đổi tên

Sau 5 năm thua lỗ liên tiếp, công ty thành viên của Vinalines quyết định đổi tên để chờ ngân hàng cam kết khoanh và xoá khoản nợ gần 4.900 tỷ đồng.

loading...