Hệ cửa sổ tự động điều chỉnh theo ánh nắng mặt trời

Cựu sinh viên kiến trúc Tyler Short đã thiết kế ra một cấu trúc cửa sổ động học, vận động theo sự thay đổi của mặt trời. Hệ cửa sổ này hoạt động như một chiếc đồng hồ khổng lồ.

loading...