Sun Group đầu tư thêm khu lưu trú tại Sun World Halong Complex

Với hệ thống lưu trú đạt chuẩn quốc tế gần kề Sun World Halong Complex, doanh nghiệp này muốn tạo nên một “Disneyland” khép kín tại Hạ Long (Quảng Ninh).

loading...